Verksamhetsutveckling

Syftet med vår verksamhet är att främja utveckling i små och medelstora företag. Målet är att skapa bestående resultat som leder till ökad konkurrenskraft och tillväxt i de företag som engagerar sig i IUC:s projekt och aktiviteter.

Inom området verksamhetsutveckling hjälper vi företag att utveckla verksamhet och affärer inom marknad/försäljning, produktutveckling och produktionseffektivisering.

–  Vi genomför Tillväxtanalyser, TBN där vi tillsammans med företaget identifierar vilka de viktigaste utvecklingsbehoven är.

– Vi genomför Samhällsekonomisk kalkyl, SEK som är en beräkningsmodell som med hög precision kan värdera verksamheters samhällspåverkande effekter.

–  Vi hjälper företag att  hitta resurser för olika utvecklingsinsatser ex från universitet, forskningsinstitut eller olika specialiserade konsulter.

–  Vi hjälper företag att hitta finansieringar av utvecklingsinsatser, exempelvis EU-stöd.

–  Vi samordnar och ansvarar regionalt för de nationella uppdrag som IUC Sverige AB får från olika nationella myndigheter ex Vinnova. Som exempel har IUC Sverige fått uppdrag av Vinnova att distribuera Innovationscheckar. Innovationschecken är kontanta medel på 100 000 kr. Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga.