IUC Öst – en kontakt för alla behov

En kontakt för alla behov sparar tid, minskar kostnader och använder dina resurser på ett effektivt sätt.

IUC Öst är ett oberoende företag vilket innebär att vi inte är bundna att använda vissa konsulter eller leverantörer. Vi kan alltid välja den som är bäst lämpad för uppgiften.

I de flesta företag handhas utvecklingssfrågor av flera olika personer och avdelningar. I en del företag har dessutom alla dessa personer direkt kontakt med flera olika leverantörer av utvecklingstjänster. I en sådan situation är det naturligtvis svårt att kunna garantera kvaliteten på såväl leverantörer som de tjänster de levererar. Genom att utse IUC Öst till din samarbetspartner i utvecklingsfrågor får du en kontakt som hanterar hela ditt behov och vi kan garantera att kvaliteten på dina utvecklingsinsatser motsvarar såväl dina krav som förväntningar.

För att kvalitetssäkra våra lösningar så har vi utvecklat metoder som hjälper oss att dels kvalificera de leverantörer vi använder och dessutom kvalitetssäkra tjänsterna de levererar. Det här sättet att arbeta med leverntörsprocesssen är en viktig del i vår kvalitetssäkring enligt ISO 9001.

Våra erfarenheter visar att det finns  stora fördelar i att skapa en nära samverkan mellan verksamhetsutveckling och de insater som görs för att utveckla medarbetarnas kompetens. Den bästa effekten uppstår när kompetensutveckling och verksamhetsutveckling kan integreras och samordnas med varandra, en positiv växelverkan som gör att företaget kan växa i balans. När människor utvecklas så skapas förutsättningar att utveckla verksamheten.